Първа акушеро-гинекологична болница "Света София""
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, район р-н Красна поляна, ул. „Михалаки Ташев“ No 2, с ЕИК 000689182 („Болница „Света София“). БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“ отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и какви са Вашите права.

  БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“ и защитата на личните Ви данни

  Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

  Каква информация събираме

  Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

  Общи лични данни:

  • Три имена;
  • ЕГН;
  • данни по лична карта;
  • адрес;
  • електронен адрес;
  • телефон за контакт;
  • телефон за контакт на Ваш близък.

  Чувствителните лични данни:

  Събираме и обработваме чувствителни лични данни за Вас с цел осигуряването на здравни грижи и лечение, както и за целите на медицинската диагноза. Това могат да бъдат: данни за здравословно състояние, генетичен и биологичен материал и др.

  Как използваме и споделяме информацията Ви

  Ние обработваме личните данни, които събираме за следните цели:

  • Установяване на самоличност;
  • извършване на изследвания, лечение, медицинска диагноза и други здравни услуги,
  • за целите на асистирана репродукция;
  • с цел осигуряване на Вашата сигурност и предоставяне на качествени услуги при извършване на видеонаблюдение в нашите помещения ;
  • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
  • задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи.

  С кого споделяме информацията Ви:

  БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“ използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, центрове за АР, НАП, НОИ, НЗОК, общини, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат Вашите данни. БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“ обаче винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните Ви. 

  Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугата ни.

  Употреба на бисквитки на Сайта

  БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“ не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията.

  Докога съхраняваме информацията Ви

  Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

  Част от сроковете са:

  - 5 години призтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

  - 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

  - 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;

  - 30 дни от записа при видеонаблюдение;

  Сигурност

  БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“, взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

  Прехвърляне между държави

  Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен с съвременни технически средства. БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“ няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП. 

  Достъп, корекции и оттегляне

  По всяко време можете да поискате от БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“  да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“ да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.

  Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

  Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

  Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

  Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

  Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

  Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ“ и нашето Длъжностно лице по защита на даните:

  Град София, 1330, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Михалаки Ташев” №2

  Марияна Панчева

  Имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Тел: 02/4470 214

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.