Образна диагностика
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  Образна диагностика

  Отделението по образна и функционална диагностика е оборудвано с модерна апаратура и предлага компютърна дигитализация на рентгеновия образ. Това значително подобрява качеството на получената информация и снижава с над 30% дозата на йонизирано облъчване на пациентите. Разполага с два рентгенови апарата, единият от които за скопия и графия, подвижна рентгенова уредба и мамографски апарат.
  Отделението за образна и функционална диагностика е специализирано в рентгеновото изследване в акушерството, гинекологията, неонатологията и мамологията.
  Медицинските специалисти обръщат специално внимание на всеки пациент и спазват всички високи изисквания в диагностичен и лечебен аспект за качествено провеждане на рентгенологично и мамографско изследване.

  ЕКИП
   
  Началник: д-р Стефан Червеняшки, д.м.н.
  Екип: Геновева Димитрова, Анка Маринова-Шербетова, Соня Парова, Димитрина Алексиева

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.